• SKN Spraw Zagranicznych
Social Media

SKN Spraw Zagranicznych


Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych jest organizacją zrzeszającą studentów kształcących się głównie w dyscyplinach na styku prawa, ekonomii i polityki, nastawionych na rozwój w zakresie dyplomacji, polityki czy stosunków gospodarczych. Koło funkcjonuje przy dwóch uczelniach: SGH oraz UW, zrzeszając łącznie ponad 150 członków. Wśród nas są przyszli aktywiści społeczni, analitycy, dyplomaci, politycy, stratedzy czy biznesmeni, nastawieni na działalność dla dobra społeczeństwa w duchu pluralizmu i otwartości.

SKN Spraw Zagranicznych jest platformą nie tylko dla aktywnych członków, ale także dla absolwentów Koła oraz społeczności ponad tysiąca osób uczęszczających w naszych inicjatywach. Tworzymy przestrzeń do wymiany idei, pomysłów, szerzenia wiedzy i sieci kontaktów oraz własnego rozwoju. Wielu spośród naszych członków oraz sympatyków zdobywało już pierwsze doświadczenia w międzynarodowym środowisku, w tym w globalnych korporacjach, strukturach Unii Europejskiej, ministerstwach, placówkach dyplomatycznych czy fundacjach.